Silsile-i Aliyye Büyükleri Kimlerdir?

Silsile-i Aliyye-i Nakşibendiyye-i Müceddidiyye-i Saminiyye:

1- Hz. Muhammed Mustafa (S.A.V.), (Medine)
2- Ebubekir Sıddık (R.A.), (Medine)
3- Selman-ı Farisi (R.A.), (Medain)
4- Kasım bin Muhammed (K.S), (Kudeyd)
5- İmam Cafer-i Sadık (K.S), (Medine)
6- Bayezid-i Bistami (K.S), (Bistam)
7- Ebul Hasan Harkani (K.S), (Harkân)
8- Ebu Ali Farmedi (K.S), (Tûs, Meşhed)
9- Yusuf-i Hemedani (K.S), (Merv)
10- Abdülhalık-i Goncdüvani (K.S), (Buharâ, Goncdüvan)
11- Arif-i Rivegeri (K.S), (Buharâ, Riveger)
12- Mahmud-i Encirfagnevi (K.S), (Buharâ)
13- Ali Ramiteni (K.S), (Harezm, Özbekistan)
14- Muhammed Baba Semmasi (K.S), (Buharâ, Semmâs)
15- Seyyid Emir Gilâl (K.S), (Buharâ, Sühâri)
16- Muhammed Behaeddin Şah-ı Nakşibend (K.S), (Buhara, Kasr-ı Arifan)
17- Hace Alâüddin-i Attar (K.S), (Buharâ, Cağanyan)
18- Yakub-i Çerhi (K.S), (Hülfütû)
19- Ubeydullah-i Ahrar (K.S), (Semerkand)
20- Kâdi Muhammed Zâhid (K.S), (Hisar, Vahş)
21- Derviş Muhammed Semerkandi (K.S)
22- Hâcegi Muhammed Emkenegi (K.S), (Buharâ, İmkene)
23- Hace Muhammed Bâkibillah (K.S), (Semerkand)
24- İmam-ı Ahmed Rabbani (K.S)
25- Muhammed Masum Faruki (K.S)
26- Seyfeddin-i Faruki (K.S)
27- Seyyid Nur Muhammed (K.S)
28- Mazhar-ı Can-ı Canan (K.S)
29- Şah Abdullah Dehlevi (K.S), (Delhi)
30- Mevlana Hâlid-i Bağdâdi (K.S), (Şam)
31- Mevlana Mahmud Sahib (K.S), (Şam)
32- Seyyid Ali Sebti (K.S), (Elazığ, Palu)
33- Seyyid Mahmud Samini (K.S), (Elazığ, Palu)
34- Seyyid İmam Osman Bedrûddin Erzurûmî (İmam Efendi) (K.S), (Elazığ, Harput)
35- Hace Mustafa Naci (K.S), (Elazığ, Harput)
36- Musa Kâzım Harputi (K.S), (Elazığ, Harput)
37-Seyyid Muhammed Mazhar Ettasi Harputi (K.S) (Elazığ, Harput)